Ογκολογία Ουροποιητικού

Ογκολογία Ουροποιητικού

Ογκολογία Ουροποιητικού

Με τον όρο ογκολογία αναφερόμαστε στους όγκους εκείνους που τα ανώμαλα κύτταρά τους διαιρούνται άνευ κάποιου ελέγχου, όπως γίνεται με τα φυσιολογικά κύτταρα, διηθούν και μεθίστανται. Από την εποχή του Έλληνα ιατρού Γαληνού (2ος αιώνας μ.Χ.) στο έργο του "Περί αιτιών συμπτωμάτων" χρησιμοποιείται ο όρος "όγκος", υποδηλώνοντας μέχρι σήμερα την παθολογική μάζα κυττάρων.
Όροι όπως καρκίνος, νεόπλασμα, μάζα, κακοήθεια, εξαλλαγή καθώς και ονομασίες όπως "επάρατη νόσος" χρησιμοποιούνται για τις ογκολογικές νόσους προκαλώντας πολλές φορές σύγχυση τόσο σε ιατρούς όσο και σε ασθενείς.
Με τον όρο κακοήθεια αναφερόμαστε στους όγκους εκείνους που τα ανώμαλα κύτταρά τους διαιρούνται άνευ κάποιου ελέγχου όπως γίνεται με τα φυσιολογικά κύτταρα, διηθούν και μεθίστανται. Όγκος με χαρακτηριστικά κακοήθειας δηλαδή μετάσταση, διήθηση, αλόγιστη διαίρεση παθολογικών κυττάρων ονομάζεται Καρκίνος.
Ένας άλλος ελληνικής προέλευσης όρος που χρησιμοποιείται και θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ο όρος Νεοπλασία. Ο όρος αυτός είναι συνώνυμος με τον όγκο και αναφέρεται στο χαρακτηριστικό της αλόγιστης διαίρεσης και άθροισης νέων κυττάρων χωρίς κάποιο ρόλο στην λειτουργία του οργανισμού.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ενός κακοήθους όγκου πριν ακόμα αυτός αναπτύξει τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να προσδώσει τελείως διαφορετική πορεία και πρόγνωση.

Η αιτιολογία των όγκων πολλές φορές έχει αποδειχθεί, άλλες φορές εικάζεται, άλλες διερευνάται. Το σίγουρο πάντως είναι ότι είναι πολυπαραγοντική.

Έχουν συσχετισθεί μέχρι σήμερα γενετικοί παράγοντες, το κάπνισμα, το αλκοόλ, διαιτητικοί, λοιμώξεις, φύλο, ηλιακή έκθεση, ηλικία, έκθεση σε ακτινοβολία καθώς και σε πλήθος χημικών παραγόντων στα πλαίσια φαρμακευτικής ή επαγγελματικής έκθεσης. Συνδέεται επίσης με περιβαλλοντική ατμοσφαιρική έκθεση, γεωγραφική κατανομή και κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες.

Εφόσον έχει γίνει η διάγνωση και πριν αποφασιστεί η θεραπεία ένα ακόμη βήμα είναι συνήθως απαραίτητο, η σταδιοποίηση του όγκου (σημειωτέον ότι αναφέρεται σε κακοήθεις όγκους αποκλειστικά).
Το σύστημα ΤΝΜ αναφέρεται από τα αρχικά του στο Tumor (Μάζα), Νodes (Λεμφαδένες), Μ (Μεταστάσεις).
Το Τ (tumor) πιο συγκεκριμένα αφορά το μέγεθος του όγκου και την τυχόν επέκτασή του σε παρακείμενους ιστούς. Συνήθως παίρνει τιμές από 0 εώς 4, χωρίς να είναι απαραίτητο σε όλους τους όγκους να φτάνει έως το τελικό σκορ 4.
Το Ν (λεμφαδένες) αφορά την μετάσταση σε λεμφαδένες και ξεκινά με τιμές 0 για καθόλου συμμετοχή των λεμφαδένων, τιμή 1 για συμμετοχή των γειτονικών (επιχώριων) λεμφαδένων και συνεχίζει με τιμές 2 και 3 για πιο απομακρυσμένους. Οι τιμές 3-4 δεν είναι απαραίτητες στην σταδιοποίηση όλων των όγκων.
Το Μ (μετάσταση) αναφέρεται όχι σε λεμφαδένες αλλά σε άλλους ιστούς-όργανα. Μπορεί να πάρει τιμές 0 (άνευ μεταστάσεων) και 1 για παρουσία μεταστάσεων.

Σκοπός του συστήματος είναι η καλύτερη θεραπευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί, η πιο ακριβής αρχική πρόγνωση, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και η συλλογή πληροφοριών για μελλοντική επεξεργασία από ειδικούς στον χώρο.

Ορισμένοι καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος έχουν επίπτωση στον ανδρικό, αλλά και στο γυναικείο πληθυσμό. Αυτοί είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, του νεφρού και της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας. Άλλοι ουρολογικοί καρκίνοι, όπως του προστάτη, του όρχι και του πέους, αφορούν μόνο τους άνδρες.

Γενικά οι καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος τρομάζουν τόσο τους πάσχοντες, όσο και το περιβάλλον τους. Η γνώση όμως προσφέρει δύναμη...

Γνώση και επαγρύπνηση για τους ουρολογικούς καρκίνους

Καρκίνος προστάτη

• Συχνότερος καρκίνος στους άνδρες του δυτικού κόσμου
• 1 στους 7 άνδρες θα διαγνωσθεί με καρκίνο προστάτη
• 5ετής επιβίωση : 98,9%
• Μέση ηλικία διάγνωσης : 66 έτη

Καρκίνος ουροδόχου κύστης

• Η πιο συχνή κακοήθεια της ουροποιητικής οδού
• 9ος σε συχνότητα καρκίνος παγκοσμίως
• 1000 νέες διαγνώσεις κάθε 24 ώρες
• Μεγάλη πιθανότητα υποτροπής

Καρκίνος νεφρού

• 3η συχνότερη κακοήθεια του ουροποιητικού συστήματος
• Παρατηρείται μια σταθερή αύξηση της επίπτωσης του παγκοσμίως τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
• Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η διάγνωση γίνεται σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία)
• Μέση ηλικία διάγνωσης : 64 έτη

Καρκίνος πέους

• Ο καρκίνος του πέους αποτελεί το 0.4-0.6% όλων των κακόηθων νεοπλασμάτων στους άνδρες.
• Μέση ηλικία διάγνωσης: 55-58 έτη.
• Η επιβίωση εξαρτάται από την παρουσία ή την απουσία μεταστάσεων στους λεμφαδένες.

Καρκίνος ανώτερης αποχετευτικής οδού

• 5-10% των ουροθηλιακών καρκίνων
• 60% των περιπτώσεων είναι διηθητικοί κατά την διάγνωση.
• Μέση ηλικία διάγνωσης: 65 έτη

Καρκίνος όρχι

• Ο συχνότερα εμφανιζόμενος καρκίνος σε νέους άνδρες ηλικίας 20-39 ετών
• Κάθε μία ώρα ένας άνδρας θα διαγνωσθεί με καρκίνο του όρχι
• Κάθε μέρα ένας άνδρας πεθαίνει από καρκίνο του όρχι
• Η πλέον θεραπεύσιμη μορφή καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος (πενταετής επιβίωση: 95,3%)

Μάθετε Περισσότερα

Ορισμένοι καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος έχουν επίπτωση στον ανδρικό, αλλά και στο γυναικείο πληθυσμό. Αυτοί είναι ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, του νεφρού και της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας. Άλλοι ουρολογικοί καρκίνοι, όπως του προστάτη, του όρχι και του πέους, αφορούν μόνο τους άνδρες.
Γενικά οι καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος τρομάζουν τόσο τους πάσχοντες, όσο και το περιβάλλον τους. Η γνώση όμως προσφέρει δύναμη…

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (Renal cell carcinoma, RCC) αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων των καρκίνων. H υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης του παρατηρείται στις δυτικές χώρες. Αποτελεί την πιο κοινή συμπαγή βλάβη των νεφρών και αντιπροσωπεύει περίπου το 90% όλων των κακοηθειών των νεφρών. Οι περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις αφορούν ασθενείς στους οποίους σε ετήσιο έλεγχο (υπερηχογράφημα,

Καρκίνωμα in situ της ουροδόχου κύστης

Το καρκίνωμα in situ (Cis) περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Melicow το 1952 σαν περιοχή υπερπλασίας και αναπλασίας σε ένα φαινομενικά κατά τα άλλα φυσιολογικό βλεννογόνο της κύστης. Χαρακτηριστική ήταν η δυνητική διηθητική ικανότητα της συγκεκριμένης βλάβης. Το καρκίνωμα in situ χαρακτηρίζεται ως ένα επίπεδο, μη διηθητικό, επιφανειακό νεόπλασμα με δυνητικά υψηλό βαθμό κακοήθειας.

Τι είναι η μικρολιθίαση του όρχι;

Η μικρολιθίαση του όρχι (testicular microlithiasis, TM) αποτελεί μία σπάνια, ασυμπτωματική παθολογική οντότητα στην οποία παρατηρούνται μικρού μεγέθους επασβεστώσεις εντός του ορχικού παρεγχύματος. Αποτελεί κατά κανόνα τυχαίο εύρημα σε υπερηχοτομογραφικό έλεγχο. Η συχνότητα της ορχικής μικρολιθίασης στον ανδρικό πληθυσμό είναι περίπου 5% σε ηλικίες από 17 έως 42 ετών. Η παθογένεση φαίνεται να σχετίζεται με
Ο καρκίνος του όρχι αν και σχετικά σπάνιος καρκίνος (1% των καρκίνων στον άνδρα), είναι ο συχνότερα εμφανιζόμενος καρκίνος στα αγόρια και στους νέους άνδρες ηλικίας 20-40 ετών. Σήμερα, οι όγκοι των όρχεων παρουσιάζουν εξαιρετικά ποσοστά ίασης (στα πρώιμα στάδια αγγίζουν το 100%), κυρίως λόγω της πρώιμης διάγνωσης και της μεγάλης χημειο- και ακτινο-ευαισθησίας τους.
Η διουρηθρική εκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται κομμάτι ιστού από το εσωτερικό της ουροδόχου κύστης και γίνεται για την διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Η επαναληπτική διουρηθρική εκτομή (Re-TUR) προτείνεται συχνά για τη διαπίστωση ύπαρξης υπολειμματικής νόσου όπως και για την πιθανότητα υποσταδιοποίησης της νόσου στην αρχική διουρηθρική εκτομή.

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ωράριο Ιατρείου Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Δευτέρα - Πέμπτη: 16.00 - 21.00
Σάββατο: 09.00 - 13.00

Ωράριο Ιατρείου Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202

Δευτέρα: 19.00 - 21.00
Τρίτη: 09.00 - 14.00
Παρασκευή: 16.00 - 21.00