Πρόπτωση Πυελικού Εδάφους

Το πυελικό έδαφος είναι μια σύνθετη μυοσκελετική δομή, που αποτελείται από συνδέσμους, περιτονίες και μια ομάδα σημαντικών γραμμωτών μυών. Αυτοί οι μύες ονομάζονται μύες του πυελικού εδάφους και βρίσκονται μεταξύ της ηβικής σύμφυσης και του κόκκυγα.
Υποστηρίζουν παθητικά και ενεργητικά ζωτικά όργανα, όπως την κύστη, την ουρήθρα, τα γεννητικά όργανα και το έντερο. Φροντίζουν για την εγκράτεια των ούρων και του εντέρου, συμβάλλουν στη σεξουαλική υγεία, καθώς και στη σταθερότητα της οσφύος.

Η πρόπτωση ορίζεται ως η μετατόπιση των πυελικών οργάνων (τράχηλος μήτρας, πρόσθιο ή οπίσθιο κολπικό τοίχωμα κ.α.) πλησίον ή πέρα από το επίπεδο του παρθενικού υμένα.

Αποτελεί ένα μείζον ιατροκοινωνικό πρόβλημα με 1 στις 10 γυναίκες να πάσχουν, ενώ αναμένεται αύξηση της επίπτωσης περίπου 45% στα επόμενα 30 έτη.

Η παθοφυσιολογία των προπτώσεων περιλαμβάνει:

  • κακώσεις
  • μεταβολικές διαταραχές
  • παθολογική ενδοκοιλιακή πίεση

Η παλαιότερη ορολογία της κυστεοκήλης και ορθοκήλης έχουν αντικατασταθεί από την πρόπτωση του πρόσθιου και του οπίσθιου κολπικού διαμερίσματος αντίστοιχα.
Η πρόπτωση της μήτρας, του κολπικού κολοβώματος και η εντεροκήλη ορίζονται ως πρόπτωση του κεντρικού ή κορυφαίου κολπικού διαμερίσματος.

Η βαρύτητα της πρόπτωσης εκτιμάται με μια πενταβάθμια κλίμακα σύμφωνα με την POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification-1996) ταξινόμηση.

• Ο βαθμός μηδέν χρησιμοποιείται, όταν δεν υπάρχει πρόπτωση.
• Πρώτου βαθμού χαρακτηρίζεται η πρόπτωση, όταν το περιφερικότερο προσπίπτον σημείο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1εκ. πάνω από το επίπεδο του παρθενικού υμένα.
• Δευτέρου βαθμού πρόπτωση υπάρχει, όταν το περιφερικότερο προσπίπτον σημείο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 1cm από το επίπεδο του υμένα, ενώ
• Τρίτου βαθμού πρόπτωση ονομάζεται η κατάσταση που το περιφερικότερο προσπίπτον σημείο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1cm κάτω από το επίπεδο του υμένα.
• Όταν υπάρχει πλήρης εκστροφή του κόλπου έχουμε να κάνουμε με πρόπτωση τετάρτου βαθμού.

Πρόπτωση Πυελικού Εδάφους

Κυστεοκήλη (πρόπτωση πρόσθιου κολπικού διαμερίσματος)

Η πρόπτωση της ουροδόχου κύστης χαμηλότερα από τη φυσιολογική της θέση μέσα στον κόλπο(πρόσθιο τοίχωμα) ονομάζεται κυστεοκήλη. Δημιουργείται λόγω της χαλάρωσης των μυών και των συνδέσμων που στηρίζουν και συγκρατούν την ουροδόχο κύστη στη φυσιολογική της θέση.
Η διάγνωση γίνεται με τη γυναικολογική εξέταση, κατά την οποία εξακριβώνεται το είδος και ο βαθμός της πρόπτωσης.
Ανάλογα με το ιστορικό της ασθενούς ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εξετάσεις, όπως ο ουροδυναμικός έλεγχος και υπερηχογραφικός έλεγχος των γυναικολογικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον ακτινολογικές εξετάσεις, όπως κυστεογραφία ή μαγνητική τομογραφία.

Συμπτώματα:

• αίσθηση βάρους ή πίεση στον κόλπο
• πυελικό άλγος
• αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης
• υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
• ακράτεια ούρων, ιδιαίτερα με το βήχα, το φτάρνισμα ή την άσκηση
• πόνος ή/και απώλεια ούρων κατά τη σεξουαλική επαφή

Προδιαθεσικοί παράγοντες:

• παχυσαρκία
• βαριά σωματική εργασία
• χρόνιος βήχας
• χρόνια δυσκοιλιότητα
• γενετικοί παράγοντες
• υστερεκτομή
• φυσιολογικός τοκετός
• ηλικία

Πρόληψη:

• Ασκήσεις ενδυνάμωσης του πυελικού εδάφους (ασκήσεις Kegel)
• Θεραπεία δυσκοιλιότητας
• Αποφυγή σημαντικής άρσης βάρους
• Θεραπεία βήχα
• Διακοπή καπνίσματος
• Διατήρηση φυσιολογικού σωματικού βάρους

Θεραπεία:

Στις συμπτωματικές κυστεοκήλες (μετρίου ή μεγάλου βαθμού) η θεραπεία είναι μόνο χειρουργική.

Στόχοι της χειρουργικής θεραπείας:
• αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομικής του κόλπου
• ανακούφιση από τα συμπτώματα
• ομαλή λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού και του κατώτερου πεπτικού
• διατήρηση ομαλής σεξουαλικής ζωής

Ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό της, η κυστεοκήλη μπορεί να αποκατασταθεί είτε με διακολπική επέμβαση (πρόσθια κολπορραφία), είτε λαπαροσκοπικά, είτε με τη χρήση πλέγματος.
Η χειρουργική επέμβαση εξατομικεύεται για κάθε ασθενή ανάλογα με την ηλικία, τον τύπο και το βαθμό της πρόπτωσης, την επιθυμία σεξουαλικών επαφών και τη φυσική κατάσταση της ασθενούς.
Πολλές φορές, προηγείται του χειρουργείου, ως προσωρινή δοκιμαστική λύση, η τοποθέτηση ενός δαχτυλιδιού που ονομάζεται πεσσός μέσα στον κόλπο. Σκοπός του δαχτυλιδιού είναι να κρατάει την κύστη στη θέση της αρχικά για περίπου 6 εβδομάδες, ώστε τόσο η γυναίκα/ασθενής, όσο και ο γιατρός της, να πάρουν πληροφορίες για το πώς θα είναι η ούρηση της ασθενούς μετά το χειρουργείο. Ο κύριος λόγος είναι ότι, αρκετές φορές, η κυστεοκήλη συγκαλύπτει μία ακράτεια ούρων, η οποία εκδηλώνεται μετά το χειρουργείο.

Χειρουργικής θεραπεία πρόπτωσης προσθίου κολπικού τοιχώματος (anterior prolapse) με τη χρήση πλέγματος.

Με τη συγκεκριμένη τεχνική επιτυγχάνεται ανάρτηση του πυελικού εδάφους και αποκατάσταση της ανατομίας της περιοχής, ενισχύοντας τα χαλαρωμένα τοιχώματα της πυέλου με την τοποθέτηση του πλέγματος.

Η αποκατάσταση με πλέγμα παρέχει τα υψηλότερα ποσοστά ανατομικής ίασης.

• Υψηλό ποσοστό μόνιμης ίασης - διόρθωσης (88-95%)
• Χαμηλό ποσοστό επανεπέμβασης για υποτροπή (1 – 2%)
• Θεραπεία συνυπάρχουσας υπερδραστήριας κύστης

3D Video χειρουργικής αποκατάστασης πρόπτωσης προσθίου κολπικού τοιχώματος με τη χρήση πλέγματος


Ορθοκήλη (πρόπτωση οπίσθιου κολπικού διαμερίσματος)

Η ορθοκήλη είναι μία πρόπτωση του πρόσθιου τοιχώματος του ορθού προς τον κόλπο.
Οφείλεται συνήθως σε χαλάρωση του πυελικού εδάφους και εμφανίζεται συχνότερα σε μεγάλη ηλικία και εφόσον έχουν προηγηθεί τοκετοί. Μπορεί να παρουσιαστεί μόνη της, χωρίς συνοδές παθήσεις ή να συνυπάρχει με άλλες προπτώσεις.
Η θεραπεία της μεγάλου βαθμού ορθοκήλης είναι μόνο χειρουργική.

3D Video χειρουργικής αποκατάστασης πρόπτωσης οπίσθιου κολπικού τοιχώματος με τη χρήση πλέγματος


Πρόπτωση μήτρας

Πρόπτωση μήτρας είναι η πτώση της μήτρας από τη φυσιολογική της θέση, μέσα στον κόλπο.
Η μήτρα μπορεί να γλιστρήσει αρκετά και να πέσει μερικώς μέσα στον κόλπο δημιουργώντας έναν αισθητό όγκο ή μάζα. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται μερική πρόπτωση. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις – γνωστές και σαν πλήρη πρόπτωση – η μήτρα γλιστρά σε τέτοιο έντονο βαθμό, ώστε ένα μέρος ή και ολόκληρη η μήτρα να βρίσκεται και να πέφτει έξω από τον κόλπο.
Η πρόπτωση μήτρας εμφανίζεται λίγο πριν και λίγο μετά την εμμηνόπαυση και μπορεί να επηρεάσει συνολικά την ποιότητα ζωής και την ψυχολογία του ασθενούς.
Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή της είναι:

  • οι φυσιολογικοί τοκετοί
  • η ηλικία (εμμηνόπαυση)
  • η άρση σημαντικού βάρους
  • η δυσκοιλιότητα
  • ο χρόνιος βήχας

Πρόπτωση Πυελικού Εδάφους

 

Διαβάστε Περισσότερα

Η γυναικολογική ουρολογία είναι το κομμάτι της ουρολογίας που ασχολείται με τις ουρολογικές παθήσεις του κατώτερου ουροποιητικού που εμφανίζονται στις γυναίκες. Μερικές από τις παθήσεις που αποτελούν αντικείμενο της γυναικολογικής ουρολογίας είναι:  Ακράτεια ούρων, Πρόπτωση πυελικών οργάνων, Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, Υπερδραστήρια κύστη

Γυναικεία Υπογονιμότητα

Σημείο αναφοράς των περισσότερων ανθρώπων είναι η δημιουργία οικογένειας με απώτερο σκοπό την απόκτηση παιδιών, γεγονός που εκλαμβάνεται για την πλειονότητα ως ένα από τα πιο ευτυχή στην ζωή. Πάντοτε ωστόσο υπήρχε και ένα ποσοστό ατόμων που για διάφορους και ποικίλους λόγους δεν κατάφερναν να γευτούν αυτόν τον καρπό της ευτυχίας με αποτέλεσμα να εισέρχονται

Ουροσήψη

Ουροσήψη: συστημική, επιβλαβής απάντηση του οργανισμού σε λοίμωξη προερχόμενη από το ουροποιογεννητικό σύστημα, που συνοδεύεται από σημεία συστημικής φλεγμονής, οργανικής δυσλειτουργίας και ιστικής ανοξίας. Στην ουροσήψη οι ασθενείς προσβάλλονται από μικρόβια που προκαλούν οξεία φλεγμονή στις ουροφόρους οδούς και στο ανδρικό γεννητικό σύστημα και είναι συνήθως αποτέλεσμα απόφραξης. Απαιτείται άµεση διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία (εντός
Οι ουρολοιμώξεις και η συχνή εμφάνιση τους έχουν άμεση σχέση με κάποιες συνήθειες στον τρόπο ζωής των γυναικών, που αν τις τροποποιήσουν, μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των επεισοδίων.
Το κολοβακτηρίδιο (Escherichia coli, E.coli) είναι ένα Gram (-) ραβδόμορφο βακτήριο που ανήκει στην οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών. Αποτελεί τον υπεύθυνο μικροοργανισμό για το 85% των εξωνοσοκομειακών και το 50% των ενδονοσοκομειακών ουρολοιμώξεων.
Οι ουρολοιμώξεις στις γυναίκες είναι από τις πιο συχνές βακτηριακές λοιμώξεις του οργανισμού, όπου παθογόνοι μικροοργανισμοί εγκαθίστανται και πολλαπλασιάζονται στο ουροποιητικό σύστημα.

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ιατρείο Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Ιατρείο Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202