Καλώς ήρθατε

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Ο γιατρός είναι Διευθυντής της Στ´ Ουρολογικής κλινικής του Metropolitan General, κλινική Ενδοουρολογίας και ελάχιστα επεμβατικής αντιμετώπισης της Ουρολιθίασης. Στηρίζει την πρακτική του στην εξατομικευμένη προσέγγιση και στο συλλογικό έργο της ομάδας του, με στόχο την πλέον ολοκληρωμένη φροντίδα των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν.
Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος και επιστημονικής ενασχόλησης αποτελεί η Ενδοουρολογία, στην οποία εξειδικεύτηκε στη Γερμανία.

Υπηρεσίες

Η ιατρική φροντίδα στην εποχή μας έχει πολλές συνιστώσες. Μάθετε για τις υπηρεσίες μας.

Laser Ουρητηρολιθοτριψία

Laser Νεφρολιθοτριψία

Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

Ενδοσκοπική Συνδυαστική
Ενδονεφρική Χειρουργική ECIRS

Διουρηθρική Εκτομή Κακόηθους Νεοπλάσματος Ουροδόχου Κύστης, TUR – BT

Διουρηθρική προστατεκτομή, TUR-P

Μικροχειρουργική Αποκατάσταση
Κιρσοκήλης

Βιοψία Όρχι με Μικροσκόπιο

Περιτομή

Η Ομάδα μας

Ο ιατρός χειρουργεί πάντα με την ίδια ομάδα αναισθησιολόγων και συνεργατών ουρολόγων, με στόχο το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον ασθενή και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. Η ομάδα μας, θα σχεδιάσει για εσάς μια προσωπική και κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση, βασισμένη στις τελευταίες εξελίξεις της κλινικής Ουρολογίας.

Αναισθησία - Περιεγχειρητική Ιατρική

Οι ουρολογικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν επεμβάσεις μικρής βαρύτητας με νοσηλεία λίγων ωρών, μέχρι και μείζονες επεμβάσεις οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη περιεγχειρητική φροντίδα. Οι ασθενείς που προσέρχονται σε ουρολογικά χειρουργεία διαφέρουν από υγιείς νέους ανθρώπους έως και υπερήλικες με πολλαπλά συνυπάρχοντα νοσήματα. Για το λόγο αυτό οι αναισθησιολόγοι καλούνται να επιστρατεύσουν όλα τα είδη αναισθησίας.