Ενημερωτικά Video

Είναι σημαντικό για τους ασθενείς μας να καταλάβουν τη φύση των ουρολογικών και ανδρολογικών προβλημάτων και τις θεραπευτικές επιλογές τους. Για το λόγο αυτό επιστρατεύεται όλη η ομάδα μας, συνδυάζοντας εποπτικά μέσα για την κατανόηση των ασθενειών και των θεραπευτικών επιλογών με στόχο την κατεύθυνση του ασθενή στα επόμενα βήματά του μέσω ενημερωτικών video.

API key expired. Please renew the API key.