Λειτουργικός Έλεγχος Ούρησης

Η λειτουργία της ουροδόχου κύστης περιλαμβάνει την αποθήκευση και την περιοδική αποβολή των ούρων και ελέγχεται από το νευρικό σύστημα. Η χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης είναι για έναν υγιή νέο ενήλικα άνδρα περίπου 350-400ml και για μια υγιή νέα ενήλικη γυναίκα 400-450ml.  Μ’ έναν μέσο όρο ημερήσιας παραγωγής ούρων 70-100ml/h, τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των ουρήσεων είναι διάρκειας 4-6 ωρών.

Μια φυσιολογική ούρηση πρέπει να είναι ανώδυνη και ελεύθερη υπόλοιπου ούρων με μια ροή μεταξύ 20-30ml/sec.

Η λειτουργία της ουροδόχου κύστης μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την κατάσταση, όχι μόνο του ουροποιητικού συστήματος, αλλά γενικότερα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Ο λειτουργικός έλεγχος ούρησης περιλαμβάνει:

  • Λήψη ιστορικού
  • Κλινική εξέταση
  • Υπερηχογράφημα προστάτη, κύστεως (προ και μετά ούρηση)
  • Ουροροομετρία

Λήψη ιστορικού

Στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς πρέπει να περιλαμβάνονται:

  • Περιγραφή των συμπτωμάτων (είδος, διάρκεια, εκλυτικοί παράγοντες, επίπτωση στην ποιότητα ζωής κ.ά.)
  • Τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις ή συνυπάρχουσα σεξουαλική δυσλειτουργία
  • Προηγηθείς εργαστηριακός ή/και απεικονιστικός έλεγχος
  • Προηγηθείσες  χειρουργικές επεμβάσεις ή ακτινοθεραπεία
  • Συνήθειες και τρόπος ζωής
  • Λήψη φαρμάκων

Την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκε πλήθος έγκυρων ερωτηματολογίων με σκοπό την εκτίμηση της ούρησης. Τα ερωτηματολόγια αυτά καταγράφουν με προτυποποιημένο τρόπο τα συμπτώματα και αξιολογούν, ποιοτικά και ποσοτικά, παραμέτρους όπως η σοβαρότητά τους, ο βαθμός ενόχλησης από αυτά, η ποιότητα ζωής των ασθενών κ.ά.

Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια είναι:

Άλλα ερωτηματολόγια όπως τα overactive bladder questionnaire (OABq) και international index of erectile fuction (IIEF, IIEF-5) χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση.

Κλινική εξέταση

Εξετάζονται τα γεννητικά όργανα του ασθενούς, η κοιλιακή χώρα, και γίνεται δακτυλική εξέταση του προστάτη. Στις γυναίκες μπορεί να χρειασθεί να γίνει γυναικολογική εξέταση.

Υπερηχογραφικός έλεγχος 

Γίνεται υπερηχογράφημα νεφρών, κύστης και προστάτη στους άνδρες. Επίσης γίνεται υπερηχογραφική μέτρηση του υπολείμματος ούρων μετά την ούρηση.

Ουροροομετρία

Η ουροροομετρία (μέτρηση της ροής των ούρων, uroflow) είναι η απλούστερη μορφή  ουροδυναμικού ελέγχου και δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ούρησης. Καταγράφει τον αποβαλλόμενο όγκο ούρων στη μονάδα του χρόνου με τη μορφή μιας καμπύλης και αξιολογεί τη μέγιστη και μέση ροή ούρων, τη διάρκεια της ούρησης, το χρόνο επίτευξης της μέγιστης ροής και τη μορφή της καμπύλης ούρησης.

 

Λειτουργικός Έλεγχος Ούρησης

 

Μάθετε Περισσότερα

Η λειτουργία της ουροδόχου κύστης μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την κατάσταση, όχι μόνο του ουροποιητικού συστήματος, αλλά γενικότερα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού.
Ο λειτουργικός έλεγχος ούρησης περιλαμβάνει:  Λήψη ιστορικού, Κλινική εξέταση,Υπερηχογραφικό έλεγχο, Ουροροομετρία

Υπερπλασία Προστάτη
Η υπερηχογραφία είναι μία πολυδιάστατη και σχετικά οικονομική απεικονιστική επιλογή που έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της απεικόνισης των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την ανάγκη χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η υπερηχογραφική απεικόνιση της ουροδόχου κύστεως και του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη απεικονιστική εξέταση που θα εκτελέσει – ζητήσει ο ουρολόγος σε ασθενείς με
Υπολειπόμενο ούρησης είναι ο όγκος ούρων που παραμένει στην κύστη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ούρησης (περιλαμβάνει και τα ούρα που παραμένουν σε τυχόν εκκολπώματα). Σε φυσιολογικά άτομα το υπολειπόμενο ούρων είναι μηδενικό. Γενικά όμως οι περισσότεροι ουρολόγοι θεωρούν υπόλειμμα μέχρι 50ml άνευ κλινικής σημασίας. Ενδείξεις: Σύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία για την ακράτεια (International Continence

Ουροροομετρία

Η ουροροομετρία (μέτρηση της ροής των ούρων) είναι η απλούστερη μορφή ουροδυναμικού ελέγχου. Δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ποιότητα της ούρησης. Διάφοροι όροι, εκτός από ουροροομετρία, βρίσκονται σε καθημερινή χρήση για να την περιγράψουν όπως ουροροομέτρηση, ροομετρία, ροομέτρηση και ροόγραμμα. Οι όροι αυτοί θεωρούνται εξίσου δόκιμοι και η χρήση τους εξαρτάται από την προτίμηση του ουρολόγου. Είναι μη

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ιατρείο Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Ιατρείο Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202