Διάγνωση – Σταδιοποίηση Καρκίνου Νεφρού

Η διάγνωση του καρκίνου του νεφρού σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% γίνεται σε τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο (αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα), μιας και η νόσος δεν παρουσιάζει πρώιμα συμπτώματα.
Οι εξετάσεις που συνήθως μας βοηθούν στη διάγνωση είναι:

 •  Αξονική Τομογραφία (CT scan) κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου: Αποτελεί εξέταση εκλογής για τη διάγνωση, αλλά και τη σταδιοποίηση του καρκίνου του νεφρού.

Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU, European Association of Urology) συστήνει τη χρήση πολυφασικής CT με σκιαγραφικό μέσο για την διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου και τη χρήση CT κοιλίας και θώρακος για τη σταδιοποίηση της νόσου. Με την εξέταση αυτή τεκμηριώνεται η διάγνωση του νεφροκυτταρικού καρκίνου και παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία και τη μορφολογία του ετερόπλευρου νεφρού, για την έκταση του όγκου (την εξωνεφρική επέκταση, τη διήθηση της νεφρικής φλέβας, καθώς επίσης και για τη διόγκωση των λεμφαδένων και των επινεφριδίων). Το κοιλιακό υπερηχογράφημα και η μαγνητική τομογραφία (MRI), είναι συμπληρωματικές της CT.

 •  Υπερηχογράφημα: Έχει προσφέρει σημαντικά στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του νεφρού. Το υπερηχογράφημα με τη χρήση ενισχυτικής ουσίας μπορεί να βοηθήσει σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με σχετική αντένδειξη στη χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού και παραμαγνητικής ουσίας, σε επιπλεγμένες κυστικές μάζες και στη διαφορική διάγνωση περιφερικών αγγειακών ανωμαλιών όπως έμφρακτο ή φλοιϊκή νέκρωση).
  •   Μαγνητική Τομογραφία (MRI) κοιλίας και οπισθοπεριτοναϊκού χώρου: Η MRI μπορεί να προτιμηθεί σε ασθενείς με πιθανή φλεβική διήθηση ή αλλεργία σε ενδοφλέβια σκιαγραφικά.Δεν υπάρχουν ειδικά εργαστηριακά ευρήματα.
 • Η αιματουρία εμφανίζεται στο 40-60% των περιπτώσεων με καρκίνο.
 • Αυξημένη ταχύτητα καθίζησης(Τ.Κ.Ε.) παρατηρείται στο 55-75%.
 • Επίσης, αναιμία εμφανίζει το ένα τρίτο των ασθενών.

Το επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός της σταδιοποίησης, δηλαδή εάν και κατά πόσο έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος.
Από τον πιο περιορισμένο μέσα στο νεφρό, μέχρι τον πιο εκτεταμένο (μεταστατικό) καρκίνο υπάρχουν στάδια που εκφράζονται με ακρίβεια, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αντίληψη αλλά και συνεννόηση. Η σταδιοποίηση βοηθάει στον προγραμματισμό της καταλληλότερης θεραπείας, στον υπολογισμό της πρόγνωσης για την πορεία της νόσου και στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ γιατρών εξασφαλίζοντας μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας.

Το σύστημα που σήμερα επικρατεί διεθνώς είναι το σύστημα ΤΝΜ.
•    Το «Τ» (Tumor) μπορεί να είναι 1 μέχρι 4 όπου το ένα είναι ένας μικρός (περιορισμένος στο νεφρό) καρκίνος και το 4 είναι εκείνος που εκτείνεται σε γειτονικούς ιστούς.
•    Το «Ν» (Node) που σημαίνει λεμφαδένας. Μπορεί να είναι μηδέν (Ν0) όταν δεν υπάρχουν μεταστάσεις σε λεμφαδένες, μέχρι Ν2 που υποδηλώνει μεταστάσεις σε λεμφαδένες.
•    Το «Μ» (Metastasis) καταγράφεται από Μ0, χωρίς μεταστάσεις μέχρι Μ1 που σημαίνει μεταστάσεις στα οστά ή σε άλλα απομακρυσμένα όργανα όπως π.χ. στο συκώτι, κλπ.

Στάδιο Τ1: Ο όγκος είναι μικρότερος από 7 cm και περιορίζεται στο νεφρό

 

Στάδιο Τ2: Ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 7 cm και περιορίζεται στο νεφρό

 

Στάδιο Τ3: Ο όγκος διηθεί τους περινεφρικούς ιστούς και επεκτείνεται στις κύριες φλέβες


Στάδιο Τ4: Ο όγκος επεκτείνεται πέραν της περιτονίας του Gerota

 

Ιστολογικοί τύποι καρκίνου του νεφρού

Σύμφωνα με την σύγχρονη, διεθνή ταξινόμηση υπάρχουν 5 τύποι νεφρικού καρκίνου :

 1. Διαυγακυτταρικό καρκίνωμα (το συχνότερο 75%)
 2. Θηλώδες καρκίνωμα (15%)
 3. Χρωμόφοβο καρκίνωμα(5%)
 4. Καρκίνωμα των αθροιστικών σωληναρίων (2%)
 5. Αδιαφοροποίητο καρκίνωμα

Οι διαφορετικοί τύποι έχουν και ξεχωριστή κλινική συμπεριφορά και ανταπόκριση στη θεραπεία.

 Προγνωστικοί παράγοντες

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόγνωση των ασθενών με νεφροκυτταρικό καρκίνο μπορούν να διακριθούν σε ανατομικούς, όπως είναι το στάδιο κατά ΤΝΜ, σε ιστολογικούς, σε κλινικούς και σε μοριακούς.

Στους ιστολογικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται ο βαθμός κακοήθειας (grade) κατά Fuhrman αλλά και ο ιστολογικός τύπος του νεοπλάσματος, η ύπαρξη σαρκωματώδους στοιχείου, η νέκρωση του όγκου και η διήθηση της αποχετευτικής μοίρας.

Κλινικοί παράγοντες που επιβαρύνουν την πρόγνωση είναι η κακή γενική κατάσταση του ασθενή, η ύπαρξη καχεξίας, καθώς και η αναιμία και η θρομβοκυττάρωση.

Τέλος, ενώ πολλοί μοριακοί παράγοντες (CaIX, VEGF, HIF p53, PTEN κ.α.) έχουν μελετηθεί ως πιθανοί προγνωστικοί της νόσου κανείς δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πενταετής επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του νεφρού είναι για το στάδιο:

 • Τ1-Τ2: 80-100%
 • Τ3: 50-60%,
 • ενώ για ασθενείς με μεταστατική νόσο: 16-32%.

 

Μάθετε Περισσότερα

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ωράριο Ιατρείου Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Δευτέρα - Πέμπτη:16.00 - 21.00
Σάββατο:09.00 - 13.00

Ωράριο Ιατρείου Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202

Δευτέρα:19.00 - 21.00
Τρίτη:09.00 - 14.00
Παρασκευή:16.00 - 21.00