Βιοψία όρχεων με μικροσκόπιο - Μικροχειρουργική λήψη σπέρματος, Micro-TESE (microsurgical testicular sperm extraction)

Βιοψία όρχι με μικροσκόπιο (μικροχειρουργική λήψη σπέρματος)

Με τη βιοψία όρχι (TESE ή micro-TESE) έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε λήψη σπερματοζωαρίων από τα σπερματικά σωληνάρια. Η μικροχειρουργική λήψη (micro-TESE) που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης είναι η επανάσταση στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άντρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, καθώς γίνεται εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος.

Βιοψία όρχι με μικροσκόπιο (μικροχειρουργική λήψη σπέρματος)

Η τεχνική της βιοψίας όρχεως εφαρμόζεται μόνο από ειδικό ουρολόγο με την ταυτόχρονη παρουσία εξειδικευμένου βιολόγου αναπαραγωγής στη χειρουργική αίθουσα. Τα ιστοτεμάχια που λαμβάνονται από τον όρχι εξετάζονται επί τόπου και, εάν υπάρχουν σπερματοζωάρια, φυλάσσονται σε ειδικά καλλιεργητικά υλικά και καταψύχονται στο εργαστήριο για μελλοντική χρήση. Μια επέμβαση βιοψίας όρχεως θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη πολλαπλών ιστοτεμαχιδίων από διαφορετικές περιοχές, καθώς και με τη δυνατότητα άμεσης μικροσκοπικής παρατήρησης και κρυοσυντήρησης του ιστού. Εκτός των ιστοτεμαχιδίων που λαμβάνονται για την ανεύρεση/κατάψυξη των σπερματοζωαρίων, είναι απαραίτητο να αποστέλλεται και υλικό για ιστολογική εξέταση, ώστε να αποκλειστεί η κακοήθεια.

Η εξέλιξη στον τομέα της ανεύρεσης σπέρματος σε αζωοσπερμικούς άνδρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, είναι η μικροχειρουργική λήψη, η οποία πραγματοποιείται με εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος και με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου, με ισχυρή μεγέθυνση.

Το κύριο πλεονέκτημα της micro-TESE σε σύγκριση με τη κλασική βιοψία όρχεως είναι ότι ανευρίσκεται σπέρμα σε υψηλό ποσοστό, ακόμη και σε άντρες που είχαν υποβληθεί σε κλασική βιοψία και δεν είχαν βρεθεί σπερματοζωάρια.

Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της κλασικής βιοψίας είναι:

· Αύξηση της πιθανότητας ανεύρεσης σπερματοζωαρίων ανά βιοψία

· Αφαίρεση σημαντικά μικρότερης ποσότητας ορχικού ιστού

· Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας βλάβης της αιμάτωσης του όρχι

 

Διαβάστε Περισσότερα

Στη διερεύνηση για την αντρική υπογονιμότητα, πρωταρχικό ρόλο παίζει η σωστή λήψη ιατρικού ιστορικού και η κλινική εξέταση. Βασικό εργαλείο στον έλεγχο της γονιμότητας του άντρα είναι το σπερμοδιάγραμμα.

Υποκλινική κιρσοκήλη

Η κιρσοκήλη ανευρίσκεται στο 15% του φυσιολογικού ανδρικού πληθυσμού και στο 40% των ανδρών που παρουσιάζουν προβλήματα γονιμότητας. Συχνά ταξινομείται ως κλινική ή υποκλινική. Η κλινική κιρσοκήλη διαγιγνώσκεται με φυσική εξέταση και διακρίνεται σε τρεις βαθμούς με βάση τα φυσικά ευρήματα. Η υποκλινική κιρσοκήλη αναφέρεται στην παρουσία παλίνδρομης ροής αίματος που δεν μπορεί να ανιχνευθεί
Παρά το γεγονός ότι η κιρσοκήλη ήταν γνωστή από τα ρωμαϊκά χρόνια ως “…φλέβες που έχουν διαταθεί και περιπλακεί γύρω από τον όρχι, ο οποίος και γίνεται μικρότερος από τον αντίστοιχό του…”, μόνο με την έλευση του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1952 προτάθηκε ως πιθανή η σχέση της κιρσοκήλης με διαταραχές στη γονιμότητα του

Σπερματοζωάρια

Ένας άντρας με λειτουργικούς όρχεις παράγει περίπου 300 εκατομμύρια νέα σπερματοζωάρια σε καθημερινή βάση. Μία και μόνο εκσπερμάτιση μπορεί να περιέχει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Ο χρόνος παραγωγής και ωρίμανσης των νέων σπερματοζωαρίων διαρκεί περίπου 10 εβδομάδες. Η σπερματογένεση είναι μία πολύπλοκη διαδικασία κυτταρικών διαιρέσεων και διαφοροποιήσεων που οδηγεί στο σχηματισμό των ώριμων γεννητικών κυττάρων
Αζωοσπερμία

Τι είναι η αζωοσπερμία;

Ως αζωοσπερμία ορίζεται η απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα και αποτελεί την πιο σοβαρή ίσως μορφή ανδρικής υπογονιμότητας. Η συχνότητα της κυμαίνεται στο 1-2% στο γενικό πληθυσμό, ενώ ανάμεσα σε μη γόνιμους άνδρες κυμαίνεται στο 10% των περιπτώσεων. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι η αδυναμία ανίχνευσης σπερματοζωαρίων μετά από φυγοκέντρηση του

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ωράριο Ιατρείου Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Δευτέρα - Πέμπτη: 16.00 - 21.00
Σάββατο: 09.00 - 13.00

Ωράριο Ιατρείου Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202

Δευτέρα: 19.00 - 21.00
Τρίτη: 09.00 - 14.00
Παρασκευή: 16.00 - 21.00