Ορχεοδυνία (πόνος στους όρχεις)

Ορχεοδυνία είναι το αίσθημα πόνου ή δυσφορίας στον ένα ή και στους δύο όρχεις. Ο πόνος μπορεί να είναι οξύς ή χρόνιος, μόνιμος ή περιοδικός και η ένταση του να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή. Μπορεί να προέρχεται από τον ίδιο τον όρχι ή να είναι αντανακλαστικός από άλλα όργανα.

Η σοβαρότητα κάθε κατάστασης που προκαλεί άλγος στους όρχεις, εξαρτάται από τον αιτιολογικό παράγοντα που το προκαλεί.

Υπάρχουν πολλές παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν πόνο στους όρχεις, αλλά κάποιες, όπως η συστροφή του όρχι και η οξεία επιδιδυμίτιδα, είναι επείγουσες και απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Η ορχεοδυνία (πόνος στους όρχεις ή το όσχεο) αποτελεί ένα σύνηθες σύμπτωμα στην καθημερινή ουρολογική πρακτική. Το ιστορικό και η κλινική εξέταση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη διαγνωστική προσέγγιση του προβλήματος. Η ηλικία του ασθενούς, το σεξουαλικό του ιστορικό και τα χαρακτηριστικά του πόνου (έναρξη, διάρκεια, ένταση κ.ά.)  κατευθύνουν τον κλινικό γιατρό στην ορθή αντιμετώπιση του πάσχοντος.

Ηλικία (έτη) Συστροφή όρχι Συστροφή κύστης Morgagni Επιδιδυμίτιδα Χωρίς ιδιαίτερη παθολογία
0-11 6.6% 62% 6% 25.4%
12-16 52% 32% 3% 13%
17-40 48% 5% 27% 20%

 

Οξύ πόνο προκαλεί συνήθως το τραύμα, η συστροφή και η φλεγμονή του όρχι.

Ο χρόνιος ορχικός πόνος (χρόνια ορχεοδυνία) είναι η κατάσταση, όπου το σύμπτωμα επιμένει πάνω από 3 μήνες και επηρεάζει την καθημερινότητα του ασθενή. Συνήθως, είναι μικρότερης έντασης από τον οξύ πόνο και έχει περιοδικό χαρακτήρα. Στα αίτια αναφέρονται η κιρσοκήλη, η υδροκήλη, οι κύστεις επιδιδυμίδας, η βουβωνοκήλη και τα νεοπλάσματα. Επίσης, μπορεί να είναι αποτέλεσμα φλεγμονής του προστάτη, λιθίασης του ουροποιητικού, συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου ή να εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδρόμου χρόνιου πυελικού άλγους (CPPS).

Ορχεοδυνία (πόνος στους όρχεις), υπερηχογράφημα οσχέου (triplex)

Η διάγνωση βασίζεται αρχικά στη λήψη ενός καλού ιστορικού από τον ουρολόγο και στην κλινική εξέταση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο υπερηχογραφικός έλεγχος θα δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια με στόχο την άμεση αντιμετώπιση σε επείγουσες καταστάσεις. Με το υπερηχογράφημα και το έγχρωμο Doppler οσχέου αξιολογείται η ύπαρξη ή όχι αιματικής ροής στον όρχι για τη διάγνωση της συστροφής ή της φλεγμονής. Μπορούμε επίσης με τον απεικονιστικό έλεγχο να διαφοροδιαγνώσουμε περιπτώσεις τραύματος με ρήξη του ορχικού παρεγχύματος, συλλογής πύου ή και αίματος στο όσχεο, όγκους των όρχεων κ.ά.

Εργαστηριακές εξετάσεις (συνήθως ούρων και αίματος) γίνονται σε πόνο των όρχεων και του οσχέου και μπορεί να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των αιτιών.

Η ανάλυση ούρων είναι συνήθως φυσιολογική σε συστροφή όρχι. Η πυουρία και η βακτηριουρία σε ασθενείς με οξύ πόνο στο όσχεο δείχνει μια φλεγμονώδη αιτία όπως η επιδιδυμίτιδα ή η ορχίτιδα. Όλοι οι άνδρες με χρόνιο πόνο στο όσχεο θα πρέπει να ελέγχονται για γονόρροια και χλαμύδια με ειδικές εξετάσεις ούρων και σπέρματος.

Σπανιότερα, μπορεί να χρειαστεί μαγνητική τομογραφία και διενέργεια κάποιων συμπληρωματικών εξετάσεων αίματος.

 

Μάθετε Περισσότερα

Οι όρχεις αποτελούν τα κυριότερα όργανα της αναπαραγωγής στον άνδρα. Παράγουν τα σπερματοζωάρια και την τεστοστερόνη, που είναι η σημαντικότερη ανδρική ορμόνη. Μάθετε για τις συχνότερες καλοήθεις και κακοήθεις καταστάσεις που παρουσιάζονται στους όρχεις και για τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Κακώσεις των όρχεων

Οι τραυματισμοί του ουρογεννητικού συστήματος αντιπροσωπεύουν το 3 έως 10% των ασθενών με τραύμα. Το τραύμα του οσχέου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στους άνδρες ηλικίας 10 έως 30 ετών. Η έγκαιρη διάγνωση και χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητες για την πρόληψη μελλοντικών επιπλοκών (υπογονιμότητα, καθυστερημένη ορχεκτομή, λοίμωξη και ατροφία των όρχεων). Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή από τους

Ορχεοδυνία (πόνος στους όρχεις)

Ορχεκτομή

Η ορχεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στην αφαίρεση του ενός ή και των δύο όρχεων. Τα είδη της ορχεκτομής είναι τρία: η απλή ορχεκτοµή η υποκάψια ορχεκτοµή η ριζική ορχεκτομή Στις μέρες µας ο όρος “ριζική ορχεκτομή” περιγράφει πλέον µόνο την υψηλή βουβωνική ορχεκτομή, χωρίς το σύστοιχο λεµφαδενικό καθαρισμό και χρησιμοποιείται ως θεραπεία εκλογής

Ανδρικός Υπογοναδισμός

Ο ανδρικός υπογοναδισμός αποτελεί ένα κλινικό σύνδρομο που οφείλεται σε ανεπάρκεια ανδρογόνων και μπορεί να επιδρά αρνητικά σε πολλές οργανικές λειτουργίες, αλλά και στην ποιότητα ζωής του πάσχοντος. Η επίπτωση της ανεπάρκειας των ανδρογόνων αυξάνεται σταδιακά με την ηλικία. Σε άνδρες μέσης ηλικίας η συχνότητα είναι 6%. Ο υπογοναδισμός είναι πιο συχνός σε μεγαλύτερους ηλικιακά

Τι είναι η μικρολιθίαση του όρχι;

Η μικρολιθίαση του όρχι (testicular microlithiasis, TM) αποτελεί μία σπάνια, ασυμπτωματική παθολογική οντότητα στην οποία παρατηρούνται μικρού μεγέθους επασβεστώσεις εντός του ορχικού παρεγχύματος. Αποτελεί κατά κανόνα τυχαίο εύρημα σε υπερηχοτομογραφικό έλεγχο. Η συχνότητα της ορχικής μικρολιθίασης στον ανδρικό πληθυσμό είναι περίπου 5% σε ηλικίες από 17 έως 42 ετών. Η παθογένεση φαίνεται να σχετίζεται με
Η βιοψία όρχι είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία γίνεται λήψη ορχικού ιστού από τον έναν ή και τους δύο όρχεις. Πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιστάσεις: Η βιοψία όρχεων και η λήψη σπερματοζωαρίων από τους όρχεις (TESE, testicular sperm extraction) μπορεί να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας της ενδοκυτταροπλασματικής σπερματικής έγχυσης (ICSI, intracytoplasmic sperm injection) σε

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ιατρείο Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Ιατρείο Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202