Ουρητηροσκόπηση – Ουρητηροπυελοσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί τη βασική διαγνωστική μέθοδο των παθήσεων του ουρητήρα. Γίνεται με ένα λεπτό τηλεσκοπικό όργανο που καλείται ουρητηροσκόπιο. Με το ουρητηροσκόπιο ο ουρολόγος μπορεί, διαμέσου της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης, να δει υπό άμεση όραση τον ουρητήρα σε όλο το μήκος του και να προχωρήσει σε διάφορους χειρισμούς διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα.

Οι ενδείξεις για διενέργεια ουρητηροσκόπησης είναι:

• Ελλείμματα σκιαγράφησης ανώτερου ουροποιητικού
• Νεοπλάσματα
• Απόφραξη ανωτέρου ουροποιητικού
• Αιματουρία
• Η κύρια όμως ένδειξή της είναι η θεραπεία της λιθίασης.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται σήμερα τα ημιάκαμπτα και τα εύκαμπτα ουρητηροσκόπια και άλλα εργαλεία.

Πως γίνεται η ουρητηροσκόπηση;

Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία. Αρχικά, τοποθετούνται τα πόδια σε γυναικολογική θέση, αποστειρώνεται η περιοχή και λιπαίνεται η ουρήθρα. Ο χειρουργός εισέρχεται με τη βοήθεια του ουρητηροσκοπίου στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας, χωρίς καμία τομή στο σώμα. Στη συνέχεια αναγνωρίζει τα ουρητηρικά στόμια και εισέρχεται εισέρχεται στον ουρητήρα που πρέπει να διερευνηθεί.
Ανάλογα με την πάθηση και τον τύπο του ουρητηροσκοπίου που έχει χρησιμοποιηθεί, ο ουρολόγος που πραγματοποιεί την επέμβαση μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα εργαλεία, όπως λαβίδες βιοψίας ή αφαίρεσης λίθων (basket), ίνες laser κ.ά.
Στο τέλος της εξέτασης, συνήθως τοποθετείται αυτοσυγκρατούμενος ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail), ο οποίος παραμένει στον ασθενή για λίγες ημέρες.

Ουρητηροσκόπηση – Ουρητηροπυελοσκόπηση

Πότε δεν συνιστάται η ουρητηροσκόπηση;

Οι αντενδείξεις για ουρητηροσκόπηση είναι λίγες. Σε γενικές γραμμές μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ασθενή που μπορεί να υποβληθεί σε αναισθησία, χωρίς μη θεραπευμένη λοίμωξη ουροποιητικού. Επίσης μπορεί κάποιος να υποβληθεί σε ουρητηροσκόπηση χωρίς να είναι απαραίτητη η διακοπή των φαρμάκων για τη πήξη του αίματος.

Πότε επιστρέφει ο ασθενής στις κανονικές-καθημερινές του δραστηριότητες;

 • Συνήθως η έξοδος από το νοσοκομείο γίνεται την ίδια ημέρα ή το επόμενο πρωί μετά την επέμβαση και επιστροφή στις κανονικές καθημερινές δραστηριότητες είναι άμεση.
 • Αιματουρία μπορεί να υπάρχει για μια-δυο ημέρες.
 • Αν κατά τη διάρκεια της επέμβασης χρειαστεί τοποθέτηση pig-tail, ο χειρουργός θα το αφαιρέσει μετά από λίγες ημέρες.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά την επέμβαση;

Η πλειοψηφία των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μετά την επέμβαση (ποσοστό επιπλοκών: 1%).
Μετά την επέμβαση μπορεί να παρατηρηθούν:

Συχνά

• αίσθημα καύσου στην ουρήθρα
• αιματουρία
• επιτακτική ούρηση

Περιστασιακά

• λοίμωξη
• παραμονή του καθετήρα για περισσότερες ημέρες
• παραμονή του ουρητηρικού καθετήρα (pig-tail) για περισσότερες ημέρες

Σπάνια

• πυελονεφρίτιδα
• ουροσήψη (σημαντική λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος)
• κάκωση ουρητήρα
• στένωμα ουρητήρα

Ουρητηροσκόπηση - Αντιμετώπιση λιθίασης ουρητήρα

Η πρώτη ουρητηροσκόπηση (URS) πραγματοποιήθηκε από τον Young το 1912, όταν προώθησε ένα κυστεοσκόπιο μέσω ενός εξαιρετικά διατεταμένου ουρητήρα μέχρι τη νεφρική πύελο.

Η πρώτη εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση (flexible URS) πραγματοποιήθηκε πενήντα περίπου χρόνια αργότερα, το 1964, όταν ο Marshall προώθησε ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο μέσω μιας ανοικτής ουρητηροτομής στη νεφρική πύελο.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η ουρητηροσκόπηση  έχει φέρει επανάσταση στη διαχείριση των παθήσεων του ουρητήρα και του νεφρού.

 

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί τη βασική διαγνωστική μέθοδο των παθήσεων του ουρητήρα. Οι συνηθέστερες ενδείξεις για διενέργεια ουρητηροσκόπησης είναι:

 • Αντιμετώπιση λίθων ουρητήρα με μικρή πιθανότητα αυτόματης αποβολής
 • Αντιμετώπιση λίθων ουρητήρα σε ασθενείς με μη επαρκή ανακούφιση του πόνου παρά τη χορήγηση επαρκούς αναλγητικής αγωγής
 • Στα πλαίσια διερεύνησης αιματουρίας
 • Ενδοσκοπική επέμβαση χωρίς τομή
 • Προβλεπόμενος χρόνος νοσηλείας:  5-24 ώρες
 • Γρήγορη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Η πλειοψηφία των ασθενών δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα μετά από μια ουρητηροσκόπηση (ποσοστό επιπλοκών: 1%).

  Ωστόσο μετά την επέμβαση μπορεί να παρατηρηθούν:

  Συχνά: αίσθημα καύσου στην ουρήθρα, αιματουρία, επιτακτική ούρηση, άλγος στην οσφύ.

  Περιστασιακά: λοίμωξη, παραμονή του ουρητηρικού καθετήρα για περισσότερες ημέρες.

  Σπάνια: πυελονεφρίτιδα, ουροσήψη, κάκωση ή/και στένωμα ουρητήρα.

 • Εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL): αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για λίθους του ανώτερου τµήµατος του ουρητήρα και του νεφρού έως 2cm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λίθους του κατώτερου ουρητήρα, αλλά συνήθως προτιμάται η ουρητηροσκόπηση.
 • Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (PCNL): αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για μεγάλους (> 2 cm) λίθους του νεφρού και του εγγύς ουρητήρα, λίθους ανθεκτικούς στην εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL), λίθους της κάτω καλυκικής ομάδας. Το πλεονέκτημα της είναι, ότι ακόμη και πολύ μεγάλοι λίθοι αφαιρούνται με μία μόνο επέμβαση, ωστόσο σε σύγκριση την ουρητηροσκόπηση είναι σχετικά πιο επεμβατική μέθοδος.
 • Ανοιχτή επέμβαση: η χειρουργική αφαίρεση των λίθων με ανοιχτή επέμβαση έχει, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, στη σημερινή εποχή περιοριστεί. Χρησιμοποιείται μόνο όταν όλες οι άλλες λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι έχουν αποτύχει.
 • Ποσοστό επιτυχίας:  95% – 98%
 • Ποσοστό επιπλοκών:  1%

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης στην πλειονότητα των περιπτώσεων ξεπερνούν το 90%. Παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχή έκβαση μιας ουρητηροσκόπησης είναι: 

 • Τα χαρακτηριστικά του λίθου (μέγεθος, θέση, κ.ά.)
 • Τα συμπτώματα και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς
 • Προηγηθείσες επεμβάσεις
 • Η εμπειρία του χειρουργού

Τα stents σε περίπτωση λιθίασης του ουρητήρα όχι μόνο μπορούν να προκαλέσουν ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά μπορούν να διευκολύνουν και την παθητική αποβολή των λίθων. Η τοποθέτηση του θα προκαλέσει την ήπια, σταδιακή διαστολή του ουρητήρα και αν υπάρχει λίθος θα διευκολυνθεί η παθητική αποβολή του.

Η τοποθέτηση stent (pig-tail) μετά από μια ουρητηροσκόπηση αποτελεί μια συνήθη πρακτική. Ωστόσο, υφίσταται μεγάλη διχογνωμία για το αν πρέπει να γίνεται συστηματικά σε όλους τους ασθενείς μετά από μια εύκολη και χωρίς συμβάματα επέμβαση.

Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η τοποθέτηση stent είναι επιβεβλημένη όταν:

 • προηγήθηκε διαστολή του ουρητηρικού στομίου
 • υπήρξε τραυματισμός ή διάτρηση του ουρητήρα
 • η λιθοτριψία αφορούσε έναν ενσφηνωμένο λίθο με μεγάλο συνοδό οίδημα του βλεννογόνου.

Οι λίθοι στον ουρητήρα μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ουρητηρικά τοιχώματα, συμπεριλαμβανομένων φλεγμονής και οιδήματος, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν, μετεγχειρητικά, συμπτωματολογία ουρητηρικής απόφραξης και ουρητηρικά στενώματα.

Κλείστε ένα ραντεβού με τον Γιατρό

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζι σας

Ιατρείο Αθήνας

Λ.Κηφισίας 102 - Αθήνα
Tηλ: 210 7222942
Κιν: 6980388332
fax: 210 7222953

Ιατρείο Τρίπολης

Κ.Παλαιολόγου 7 - Τρίπολη
Tηλ: 2710 223202
Κιν: 6983488485
fax: 2710 223202